Jako obywatel  Unii Europejskiej, każdy Polak, rozpoczynający pracę w Niemczech, zgodnie z prawem musi być traktowani na równi z pozostałymi mieszkańcami, a co za tym idzie przy zawieraniu umowy o pracę, przysługują mu wszelkie świadczenia rodzinne i chorobowe, może także równoprawnie korzystać z opieki lekarskiej.

Przyjrzyjmy się więc pokrótce na jakie świadczenia możesz liczyć, decydując się na pracę w Niemczech?

  • ZASIŁEK RODZINNY

Najważniejszym zasiłkiem socjalnym, jaki przysługuje Polakom pracującym w Niemczech, jest tzw. Kindergeld. O nim możesz przeczytać dokładnie
i szczegółowo w opublikowanym już przez nas artykule:

https://personalpilot.pl/kindergeld/

  • ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Osoby, bezrobotne mają prawo do pobierania zasiłku. Na jego wysokość wpływa bardzo wiele czynników, m.in.: kwota ostatniego wynagrodzenia, klasa podatkowa, wiek osoby bezrobotnej, a także to czy posiada ona dzieci.
O zasiłek mogą ubiegać się wszyscy Ci, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat przed utratą pracy, pracowały minimum 2 lata i co ważne ! odprowadzały w pełni składki ubezpieczeniowe.

W Niemczech obowiązują dwa rodzaje zasiłków dla osób, które utraciły pracę. Zasiłek typu I i II. (Arbeitslosengeld).

  • O zasiłek Typu I mogą ubiegać się wszystkie osoby poniżej 65 roku życia, które utraciły prace i zarejestrowały się w urzędzie pracy, otrzymując tym samym status osoby bezrobotnej.
  • O zasiłek Typu II natomiast mogą starać się osoby, które w wyniku utraty pracy nie mają wystarczających środków do życie. Bezrobotny, musi być w wieku 15-65 lat, czynnie poszukiwać pracy, a co najważniejsze poświadczyć, że nie posiada środków na utrzymanie zarówno siebie jak i rodziny.

O zasiłek dla bezrobotnych możesz ubiegać się w odpowiednim urzędzie pracy, gdzie zostaniesz poproszony o okazanie: 

– Dokumentu tożsamości
– Zaświadczenia informującego o zakończeniu pracy (wypowiedzenie umowy)
– Karty podatkowej

  • ZASIŁEK CHOROBOWY

Do zasiłku chorobowego mają prawo wszystkie osoby pracujące w Niemczech, ubezpieczone i odprowadzające składki (koszty dzielone są na połowę pomiędzy pracodawcę i pracownika). O jego otrzymanie mogą się również starać osoby samozatrudniające się.
Zasiłek chorobowy przyznawany jest w sytuacji, gdy stan zdrowia, uniemożliwia wykonywanie pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wynagrodzenia i może być przyznany nie częściej niż raz na trzy lata, na okres maksymalnie 78 dni.

Jakich formalności należy dopełnić, żeby otrzymać zasiłek chorobowy ?

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać pracownik jest udanie się do lekarza, który stwierdzi co mu dolega, a także wyda odpowiedni dokument  potwierdzający, że osoba ta nie jest zdolna do pracy. Z tak wypełnionym dokumentem, należy zwrócić się do pracodawcy, w terminie nie później niż 3 dni, od momentu wystawienia.
Ważnym dokumentem, który musisz uzyskać jest zaświadczenie o Twoich zarobkach, które wyda Ci pracodawca, dokument ten musi zostać złożony do oddziału kasy chorej, do  której przynależysz. Na jego podstawie kasa chorych wyliczy bez problemu wysokość zasiłku, jaki będzie przysługiwał choremu.

  • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Polacy pracujący w Niemczech, mający podpisaną umowę o pracę są objęci podstawową opieką zdrowotną i pielęgnacyjną, z której mogą korzystać.
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z automatu wszystkim tym, których miesięczny dochód nie przekracza 3975 euro brutto. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie to przysługuję całej rodzinie.

  • ZASIŁEK PO PORODZIE

Jet to kolejny zasiłek, z którego skorzystać mogą świeżo upieczeni rodzice. Należy mieć na uwadze jednak to, że prawo do niego przysługiwać będzie tylko tym, którzy tuż po narodzinach dziecka zrezygnują na jakiś czas z pracy, na rzecz urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Długość świadczenia to 12 miesięcy dla matki lub ojca wspólnie wychowujących dziecko lub 14 miesięcy dla samotnych rodziców.

Wysokość zasiłku to ok 67 % miesięcznego wynagrodzenia.

Na koniec warto wspomnieć, że wysokość zasiłków wypłacanych w Niemczech jest znacznie wyższa aniżeli te, które otrzymasz w Polsce.

Źródło:

http://www.migrelo.de/praca-w-niemczech/niemcy-panstwem-opiekunczym-jakie-zasilki-przysluguja-polakom-ktorzy-pracuja-tu-na-stale-6438.html

https://www.polonia-polacy.de/poradnik/zasilek.html