Otrzymałeś informację, że niemiecka firma spośród wielu kandydatów wybrała właśnie Ciebie? Gratulacje! Intensywny okres poszukiwania pracy już za Tobą. Teraz musisz skoncentrować się na odpowiednim przygotowaniu do wyjazdu – i mowa tu nie tylko o pakowaniu walizek. Pierwszą i podstawową sprawą, w którą powinieneś się zagłębić, jest niemiecka umowa o pracę – w końcu to od jej odpowiedniego sformułowania zależy Twoja najbliższa przyszłość. Umowa na czas określony zawsze musi być zawarta w formie pisemnej. Pamiętaj, że wszelkie błędy w niej zawarte mogą być źródłem późniejszych problemów. Jakie zatem informacje powinny się
w niej znaleźć?

  • Dokładne dane stron zawierających umowę – pracodawcy i pracownika (Vertragsparteien: Arbeitsgeber/Arbeitsnehmer). Zwróć uwagę, czy na pewno zawierasz umowę z właścicielem firmy. Częstym błędem jest wpisywanie nazwy firmy, zamiast imienia i nazwiska konkretnej osoby.
  • Data rozpoczęcia pracy (Beginn der Arbeit) Pamiętaj, że nie jest ona równoznaczna z datą podpisania umowy.
  • Czas trwania umowy (Befristung) – Umowy na czas określony sporządzane są maksymalnie na 2 lata. W większości umów o pracę znajduje się jednak zazwyczaj informacja o obowiązującym 6-miesięcznym okresie próbnym.
  • Dzienny czas pracy (Arbeitszeit).
  • Termin wypowiedzenia umowy (Kündigungsfrist) – w okresie próbnym wynosi minimum dwa tygodnie, w czasie trwania umowy o pracę na czas określony – od 4 do 15 tygodni. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaniedbywania swoich obowiązków przez pracownika, pracodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  • Wynagrodzenie (Gehalt/Lohn) – (podane w kwocie brutto) oraz informacja
    o ewentualnej liczbie i sposobie obliczania nadgodzin (Überstunden).
  • Nazwę wykonywanego stanowiska wraz z określonymi obowiązkami pracownika (Tätigkeitsbereich).
  • Urlop (Urlaub) – standardowo przy pracy wykonywanej w pełnym wymiarze godzin przez 5 dni w tygodniu pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku.

Umowa o pracę to ważny dokument określający zarówno prawa jak i obowiązki pracownika. Warto więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które są w niej zawarte (a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć fachowej porady), aby uniknąć ewentualnych nieporozumień z niemieckim pracodawcą.

Źródła:
https://punkt.media/pl/poradniki/niemcy/poradnik-dla-pracujacego-umowa-o-prace/1978-niemcy-5-punktow-ktore-musi-zawierac-umowa-o-prace

https://punkt.media/pl/poradniki/niemcy/87-poradnik-dla-pracujacego-umowa/79-umowa-o-prace-d

https://dojczland.info/niemiecka-umowa-o-prace/