Dla osób wybierających się do Niemiec, ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i nie można bez niego ani pracować.

W Niemczech istnieją dwa równoległe systemy ubezpieczeń zdrowotnych:

 • Państwowe ubezpieczenie zdrowotne zapewniane jest przez rząd niemiecki. Większość obcokrajowców (i Niemców) jest zobowiązanych do wykupienia tego ubezpieczenia.
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne można wybrać w określonych przypadkach. Zwykle oferuje ono szerszy zakres ubezpieczeń, co nie znaczy, że zawsze jest korzystniejsze.

Prawie każdy może włączyć się do państwowego systemu ubezpieczeń, ale niewiele osób może z niego zrezygnować na rzecz prywatnego ubezpieczenia. Aby dowiedzieć się jaki system ubezpieczeń jest dla ciebie najkorzystniejszy. Dowiedz się czy masz prawo wyboru pomiędzy ubezpieczeniem państwowy. JEŚLI możesz skorzystać z prywatnego systemu ubezpieczeń, porównaj wady i zalety obu systemów przed podjęciem ostatecznej decyzji

Kiedy państwowe ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe?

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje następujące grupy osób:

 • wszystkich pracowników, których dochód wynosi do €40.500 rocznie
 • studentów uczelni państwowych i uznanych przez państwo
 • osoby odbywające staże lub uczące się w szkole średniej
 • emerytów, którzy przez ostatnią połowę życia zawodowego korzystali z państwowego systemu ubezpieczeń lub byli ubezpieczeni jako członkowie rodziny
 • bezrobotnych otrzymujących zasiłki (z niektórymi wyjątkami)

Federalne Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych udostępnia szczegółowe informacje o państwowym ubezpieczeniu w różnych językach na stronie www.bmgs.bund.de

Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych polega na współdziałaniu sieci instytucji non-profit z państwem w zarządzaniu narodowym programem zdrowia (Gesetzliche Krankenkassen). Najbardziej znane to AOK, BEK, BKK, DAK i KKH. Od 1996 roku, każdy może sobie wybrać fundusz, w którym chce być ubezpieczony.

Kto może wybrać prywatne ubezpieczenie?

Teoretycznie każdy, kto nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii ma prawo wybrać prywatny system ubezpieczeń. Jednakże trzeba być świadomym tego, że raz wybierając prywatny system ubezpieczeń, prawie niemożliwy jest powrót do systemu państwowego. Zanim więc podejmiesz taką decyzję, powinieneś dobrze rozważyć wady i zalety obu systemów.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oferuje szerszy zakres ubezpieczeń, zapewniający między innymi dostęp do prywatnych szpitali, alternatywne terapie jak akupunktura, ziołolecznictwo, okulary i soczewki kontaktowe, które to koszty nie zawsze są pokrywane przez państwowe firmy ubezpieczeniowe.

Jakie są wady i zalety obu systemów?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Aby pomóc w podjęciu tej decyzji poniżej sporządziliśmy listę najważniejszych wad i zalet:

Składki :

 • Składki na państwowe ubezpieczenie zależą od wysokości dochodu brutto(i stanowią około 14% dochodu do określonej granicy). Jeśli twoje dochody są wysokie, tańszą może okazać się prywatna polisa ubezpieczeniowa.
 • Prywatne składki ubezpieczeniowe opierają się na profilu ryzyka, niezależnego od dochodów. Na przykład, kobiety i ludzie starsi płacą zwykle większe stawki niż młodzi mężczyźni. Zależy to również od wyliczeń średnich kosztów leczenia dla różnych grup. Tak więc, im jesteś starszy, tym mniej atrakcyjny jest wybór prywatnego ubezpieczenia.

Pamiętaj, że opłata składek ubezpieczeniowych jest zawsze dzielona równo między pracownika i pracodawcę, niezależnie od wybranego systemu ubezpieczeń.

Koszty leczenia i leków:

 • Jeśli jesteś ubezpieczony w systemie państwowym, płacisz tylko symboliczną sumę za swoje leki i leczenie, jako że koszty te pokrywa bezpośrednio twoja firma ubezpieczeniowa.
 • Ubezpieczeni prywatnie płacą sami za lekarza i przepisane leki, po czym wysyłają rachunki swojej firmie ubezpieczeniowej, aby ta zwróciła im poniesione koszty.

Chociaż w dłuższej perspektywie czasu, finansowo nie ma żadnej różnicy, może mieć to znaczenie, w momencie, gdy ma się mało pieniędzy i nie ma się możliwości samodzielnego wykupienia leków a następnie oczekiwania na zwrot wydanej na nie kwoty.

Państwowy system ubezpieczeń posiada kilka zalet w porównaniu do systemu prywatnego. Największą z nich jest fakt, że obejmuje on również twoją rodzinę bez dodatkowych opłat! Twój współmałżonek/współmałżonka lub partner oraz, do pewnego wieku dzieci mogą korzystać z twojego ubezpieczenia, o ile ich wspólny dochód nie przekracza €340 miesięcznie i nie posiadają własnego ubezpieczenia.

 

Prywatne ubezpieczenia mają kilka wad. Prawie niemożliwy jest powrót do państwowego systemu ubezpieczeń, nawet jeśli dochody znacznie spadną. Po pewnym czasie, niekorzystna jest też zmiana jednej prywatnej firmy na drugą. Ponieważ koszty leczenia rosną zwykle z wiekiem, firmy ubezpieczeniowe odkładają pieniądze, które wpłacasz w młodości, by móc je wypłacać w późniejszym okresie życia (Rücklagen). Zmieniając firmę tracisz te pieniądze i jesteś zmuszony do podpisania nowej umowy zakładającej wyższe stawki !

źródło: www.justlanded.com