Decydując się na pracę za granicą warto wiedzieć, gdzie w danym kraju znajdują się placówki dyplomatyczne i w jakich ,,sytuacjach kryzysowych’’ można się do nich zwrócić o pomoc.

Gdzie znaleźć najbliższą miejsca zamieszkania placówkę konsularną?

W zależności od tego, w którym landzie mieszkacie, w sprawach konsularnych możecie zgłosić się do jednego z czterech okręgów:

 • Berliński okręg konsularny– obsługiwany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie – właściwy dla obywateli polskich przebywających w Berlinie, Brandenburgii, Saksonii, Turyngii, Saksonii Anhalcie, Meklemburgi Przedmorzu
 • Hamburski okręg konsularny– obsługiwany przez Konsulat Generalny RP
  w Hamburgu – właściwy dla obywateli polskich przebywających w Hamburgu, Bremie, Dolnej Saksonii oraz Szlezwiku-Holsztynie
 • Koloński okręg konsularny– obsługiwany przez Konsulat Generalny RP
  w Kolonii– właściwy dla obywateli polskich przebywających w Hesji, Nadrenii Północnej – Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary
 • Monachijski okręg konsularny– obsługiwany przez Konsulat Generalny RP
  w Monachium – właściwy dla obywateli polskich przebywających w Bawarii
  i Badenii-Wirtembergii.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie
Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin-Grunewald

tel.: (+49 30) 223130
faks: (+49 30) 22313212
e-mail (zapytania ogólne): berlin.amb.wk@msz.gov.pl

Telefon komórkowy konsula dyżurnego (po godzinach pracy, tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji) 00-49 163 7887 676

Kompetencja terytorialna: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Godziny przyjęć interesantów: Pn., Śr., Cz., Pt. 9:00-14:00; Wt. 13:00-18:00

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Im Media Park 5, 50670 Kolonia

tel.: (+49 221) 937300
faks: (+49 221) 385074
e-mail: kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Telefon komórkowy konsula dyżurnego (po godzinach pracy, tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji) 00-177 3727164
Kompetencja terytorialna: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Godziny przyjęć interesantów: Pn., Śr., Cz., Pt. 9:00-14:00; Wt. 13:00-18:00

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg

tel.: (+49 40) 611870
faks: (+49 40) 6325030
e-mail: hamburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Telefon komórkowy konsula dyżurnego (po godzinach pracy, tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji) 00-49 178 800 0327

Kompetencja terytorialna: Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein

Godziny przyjęć interesantów: Pn., Śr., Cz., Pt. 9:00-14:00; Wt. 13:00-18:00

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstr. 5, 81679 München

tel.: (+49 89) 4186080
faks: (+49 89) 471318
e-mail: monachium.kg@msz.gov.pl

Telefon komórkowy konsula dyżurnego (po godzinach pracy, tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji) 00-49 173 370 5828

Kompetencja terytorialna: Baden-Württemberg, Bayern

Godziny przyjęć interesantów: Pn., Śr., Cz., Pt. 9:00-14:00; Wt. 13:00-18:00

Oprócz tego na terenie Niemiec działają URZĘDY KONSULARNE kierowane przez konsulów honorowych. Należy pamiętać, iż urzędy konsularne kierowane przez konsulów honorowych nie załatwiają spraw paszportowych, wizowych, obywatelstwa polskiego oraz  spraw prawnych.

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej we Frankfurcie nad Menem

Beethovenstr. 5, 60325 Frankfurt/Main

tel.: (+49 69) 975 543 04
faks: (+49 69) 975 541 00
e-mail: info@honorarkonsulatfrankfurt.de

Konsul Honorowy: Klaus Sturmfels

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Schwerinie
1, 19055 Schwerin

tel.: (+49 385) 593782-50(sekretariat)
tel.: (+49 385) 593782-51(konsul)
faks: (+49 385) 593782-52
e-mail 1: helmuth.v.maltzahn@polnischeshonorarkonsulat-mv.eu
e-mail 2: sekretariat@polnischeshonorarkonsulat-mv.eu

Konsul Honorowy: Helmuth Freiherr von Maltzahn

Konsulat Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Lipsku
Terminal Ring 11, 04435 Flughafen Leipzig/Halle

tel.: (+49 341) 224 1020
telefaks: (+49 341) 224 1021
e-mail: honorarkonsulat-polen-sachsen@mdf-ag.com

Konsul Honorowy: Markus Kopp

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Lubece
Haus der Kaufmannschaft, Breite Str. 6-8, 23552 Lübeck

tel.:  (+49 451) 3003 6645
faks: (+49 451) 3003 6649

e-mail: info@honorarkonsul-polen-sh.de

Konsul Honorowy: Nicolaus Lange

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Bremie
Hohweg 5, Bremen

tel.: (+49 421) 39006 10

e-mail: honorarkonsulat.polen@Lenderoth.de

Konsul Honorowy: Axel Lenderoth

W jakich sprawach możemy udać się do Konsulatu?

Konsulat zajmuje się między innymi sprawami administracyjnymi, np. wystawieniem tymczasowego paszportu w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentu oraz nawiązaniem kontaktu z rodziną w kraju w sytuacjach nieprzewidzianych (kradzież, utrata pieniędzy, zatrzymanie, śmierć).

Utrata dokumentów

W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów (dowód osobisty, paszport) konsul, po potwierdzeniu tożsamości,  może wydać nam paszport tymczasowy. Czas potrzebny na wyrobienie nowego dokumentu to 24 godziny. Paszport ten jest ważny maksymalnie przez rok od daty wydania. W konsulacie można również złożyć wniosek o przedłużenie ważności posiadanego paszportu lub o wydanie nowego.

Utrata wszystkich pieniędzy

Co zrobić w przypadku utraty środków finansowych? Jeśli nie mamy możliwości skontaktowania się z najbliższymi przebywającymi w kraju, którzy mogą nas wesprzeć finansowo, konsul może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z rodziną
i najbliższymi. Konsul może pożyczyć nam pieniądze tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma innej drogi przekazania pieniędzy przez naszych najbliższych. Wtedy też wpłaca on potrzebną kwotę na konto danej osoby, a krewni czy znajomi zwracają ją, wpłacając na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić zwrotnej pożyczki, która umożliwi danej osobie powrót do kraju najtańszym środkiem transportu. Oczywiście, po powrocie do ojczyzny należy niezwłocznie uregulować tę kwestię.

Pozbawienie wolności i pomoc w przypadku aresztowania

Kontakt z konsulem możemy również nawiązać w momencie zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności za granicą. W tym przypadku konsul zatroszczy się o to, aby obywatel RP był tak samo traktowany jak obywatel państwa, w którym przebywamy. Na życzenie osoby zatrzymanej, konsul może powiadomić rodzinę o aresztowaniu. Może także starać się o uzyskać informacje i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, poinformować go o przewidywanej
w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, zapoznać go
z czasem trwania procedury sądowej oraz przedstawić ewentualne możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów. Zatrzymana osoba musi jednak samodzielnie wybrać pełnomocnika. Konsul może także utrzymywać kontakt z osobą zatrzymaną.

Śmierć bliskiej osoby

W sytuacji śmierci polskiego obywatela za granicą konsul  może pomóc
w powiadomieniu krewnych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu.  Koszty sprowadzenia ciała do kraju ponosi ubezpieczyciel zmarłego. Jeśli zamarła osoba nie była ubezpieczona, koszty pokrywa rodzina.

Ograniczenia pomocy konsularnej

Zakres obowiązków i pomocy udzielanej przez konsula jest ściśle określony prawem. Dlatego też konsul nie może nam pomóc np. w znalezieniu pracy, zakwaterowania lub transportu.

Konsul nie będzie także ingerował w konflikty, które są efektem niewywiązywania się z zobowiązań jednej ze stron z umowy cywilnoprawnej (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.).

ŹRÓDŁA:

http://www.berlin.msz.gov.pl/
http://www.kolonia.msz.gov.pl/
http://www.hamburg.msz.gov.pl/
http://www.monachium.msz.gov.pl/
http://dojczland.info/adresy-oraz-wlasciwosc-terytorialna-polskich-urzedow-konsularnych-w-niemczech/
http://dojczland.info/pomoc-konsularna-w-niemczech-w-jakich-sytuacjach-mozna-na-nia-liczyc/
http://www.polonia-polacy.de/poradnik/sprawy-konsularne.html