Pewnie każdy z Was pamięta jak będąc małym dzieckiem z utęsknieniem czekał
na grubego pana w czerwonym kubraku z siwą brodą, który miał mu przynieść wymarzone prezenty. Noc z 5 na 6 grudnia zawsze była przepełniona magią
oraz niecierpliwym wyczekiwaniem właśnie na niego.

Tradycja Mikołajek jest znana nie tylko w naszym kraju, ale również w Niemczech.
U naszych zachodnich sąsiadów der Heilige Nicolaus przychodzi do dzieci i wkłada prezenty do wystawionych przed domy już 5 grudnia specjalnych butów lub skarpet Nikolaus-Stiefel.  6 grudnia dzieci pędzą z rana sprawdzić jaki podarek dostały od Mikołaja. W Niemczech prezenty dostają wszystkie dzieci bez względu na to czy były grzeczne, czy też nie 🙂

Dzień Świętego Mikołaja, czyli ku czci Świętego Mikołaja biskupa Miry – zapisał się
w tradycji europejskiej od czasów średniowiecza. Już w X wieku w Mikołajki wystawiano dramaty liturgiczne dla dzieci, opowiadające historię świętego,
które w późnym średniowieczu stały się niezwykle popularne w całej Europie.
Część badaczy sądzi, że zwyczaj wręczania prezentów związany był początkowo
z tymi przedstawieniami. Inni wskazują na XII wieczne przekazy ze środkowej Francji, które informują, że w Wigilię święta Mikołaja zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci
z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem pod drzwiami. W paczkach znajdowały się pomarańcze i orzechy.

W XVII wiecznych niemieckich pismach protestanckich wyrażano zaniepokojenie zwyczajem wręczania dzieciom prezentów przez świętego biskupa. Niektórzy duchowni luterańscy uważali to za przejaw odrzucanego przez protestantów kultu świętych i proponowali, aby upominki przynosiło
Dzieciątko Jezus w Boże Narodzenie.

Mimo próby zniesienia tego pięknego zwyczaju obdarowywania prezentami przez ortodoksyjnych luteranów, zachował się on na terenie prawie całych Niemiec.

Należy również wspomnieć o kliku wyjątkowych niemieckich tradycjach,
które są związane z mikołajkami. W Bawarii św. Mikołajowi zawsze towarzyszy Krampus czyli odpowiednik diabła. Z kolei na północy Niemiec dzieci obdarowuje Knecht Ruprecht, który jest cały czarny. Ciekawa mikołajkowa tradycja występuje
w kliku wsiach w Siegerlandzie, w landzie Nadrenia Północna-Westfalia.
Mikołaj jest tam nazywany w lokalnym dialekcie  Kloas. Zgodnie z lokalną tradycją
za Mikołaja przebierają się dzieci i chodzą od domu do domu śpiewając. Mieszkańcy odwiedzanych domów muszą zgadnąć jakie dziecko kryje się za przebraniem
i obdarować je słodyczami.

Źródła:

http://www.kidsweb.de/weihnacht/nikolaus_6_dezember.html

http://polskiobserwator.de/lifestyle/sa-obchodzone-mikolajki-niemczech/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki_(zwyczaj)