• Jak Ty ludziom, tak oni Tobie – „Wie du mit den Menschen bist, wird man auch mit dir
  verfahren.“
 • Brak odpowiedzi to też odpowiedź – „Keine Antwort ist auch eine Antwort.”
 • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – „Jedes Böse bringt sein Gutes.”
 • Kto pyta, nie błądzi – „Wer fragt, der lernt.”
 • Każdy medal ma dwie strony – „Jedes Ding hat zwei Seiten.”
 • Kto się czubi, ten się lubi – „Wer neckt sich, der liebt sich.”
 • Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – „In der Not erkennt man den Freund.”
 • Co się odwlecze, to nie uciecze – „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.”
 • Nie samą miłością człowiek żyje – „Von der Liebe allein kann man nicht leben.”
 • Nie ma róży bez kolców – „Keine Rosen ohne Dornen.”
 • Zdrowie jest największym bogactwem – „Gesundheit ist das größte Reichtum.”
 • Szczęście w grze, pech w miłości – „Glück im Spiel, Pech in der Liebe.”
 • Miłość czyni cuda – „Liebe kann Berge versetzen.”

Wskazówki do wymowy:

 • „ch“ wymawiaj jak „ś“, np. Dichtung [Diśtung]
 • „sch“, „s“ wymawiaj jak „sz“, np. Geschirrspülmaschine [Geszirszpulmaszine]
 • „ie“ wymawiaj jak „i“, np. Biegen [bigen]
 • „ei“ wymawiaj jak „aj“, np. Leitung [Lajtung]
 • „z“ wymawiaj jak „c“, np. Schutzmittel [Szucmitel]
 • „ck“ wymawiaj jak „k“, np. Waschbecken [Waszbeken]
 • „ä“ wymawiaj jak „e“, np. Wärme [Werme]
 • „ö“ wymawiaj jak „y“, np. Lösung [Lysung]
 • „ü wymawiaj jak „u“, np. Entlülfter [Entlufter]
 • „chs“ wymawiaj jak „ks“, np. Auswechseln [Auswekseln]
 • wszystkie podwójne litery np. Mm, ss, nn czytamy jako m,s,n, Flamme [Flame], Abmessungen [Abmesungen], Badewanne [Badewane]

Źródło:

http://www.edukacja.edux.pl/p-18482-zbior-przyslow-sentencji-i-cytatow-w.php