Wie heißt du? [wi hajst du] – Jak masz na imię?

Wie heißen Sie? [wi hajsen zj] – Jak się Pani/Pan nazywa?

Ich heiße… [iś hajse…] – Mam na imię…

Wie alt bist du? [wi alt byst du?] – Ile masz lat?

Wie alt sind Sie? [wi alt synd zj?] – Ile ma Pani/Pan lat?

Ich bin …. Jahre alt [iś byn …. jare alt] – Mam … lat

Woher kommst du? [woher komst du?] – Skąd pochodzisz? 

Woher kommen Sie?[woher komen zj] – Skąd Pani/Pan pochodzi? 

Ich komme aus Polen [iś kome auz polen] – Pochodzę z Polski

Wo wohnst du? [wo wołnst du] – Gdzie mieszkasz? 

Wo wohnen Sie? [wo wołnen zj] – Gdzie Pani/Pan mieszka? 

Ich wohnen in Krakau [iś wołne in krakał] – Mieszkam w Krakowie 

Was magst du machen? [waz magst du mahen] – Co lubisz robić? 

Wie ist dein Hobby? [wi yst dajn hobi] – Jakie jest Twoje hobby? 

Was machst du in deiner Freizeit [was mahst du in dajner frajcajt] – Co robisz w wolnym czasie? 

Radfahren/radeln [radfaren/radeln] – Jeździć na rowerze 

Bücher lesen [buysia lejzen] – Czytać książki 

Einkaufen [ajnkaufen] – Robić zakupy 

Faulenzen [faulencen] – Leniuchować 

Im Internet surfen [im internet surfen] – Serwować w Internecie