OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO:

der Gabelstapler – Wózek widłowy

der Hubstapler – Wózek podnośnikowy

der Frontstapler – Wózek widłowy przedni

der Seitenstapler – Wózek widłowy boczny

der Hochregalstapler – Wózek widłowy wysokiegoskładu

der Entladung – Rozładunek

der Beladung – Załadunek

der Transporter – Samochód transportowy do 3,5 t

der Gabelstaplerschein – Uprawnienia na wózek widłowy

Wartung der Ausrüstung – Konserwacja sprzętu

Transport von Waren – Transport towarów

Die Ware umlegen/verlegen – Przenieść towar

Aufhebe von Waren – Podnieść towar

Sortieren- Sortowanie

Die Ware vor dem Versand absichern – Zabezpieczać towar przed wysyłką

Die Ware auf dem Paletten legen – Układać na paletach

Qualitätskontrolle – Kontrola jakości

das Regal – Regał

der Lager – Magazyn

die Palette – Paleta

Holen Sie bitte…aus dem Lager – Proszę przynieść… z magazynu

Wir brauchen noch … aus dem Lager – Potrzebujemy jeszcze … z magazynu

Ich lade erst mal alles aus – Najpierw wszystko rozładuje

Ich lade erst die Palette aus dem LKW aus – Najpierw wyładuje paletę z ciężarówki

Wo soll ich mit der Palette hin ? – Dokąd z tą paletą

Der Gabelstapler ist kaputt. Er funktioniert nicht mehr richtig. Bitte schauen Sie sich das mal an – Ten wózek widłowy jest zepsuty. On nie działa już tak, jak powinien. Proszę spojrzeć

Wo finde ich den Schalter? – Gdzie znajdę wyłącznik

Ich mache jetzt eine Pause – Teraz zrobię przerwę

 

Wskazówki do wymowy:

 • „ch“ wymawiaj jak „ś“, np. Dichtung [Diśtung]
 • „sch“, „s“ wymawiaj jak „sz“, np. Geschirrspülmaschine [Geszirszpulmaszine]
 • „ie“ wymawiaj jak „i“, np. Biegen [bigen]
 • „ei“ wymawiaj jak „aj“, np. Leitung [Lajtung]
 • „z“ wymawiaj jak „c“, np. Schutzmittel [Szucmitel]
 • „ck“ wymawiaj jak „k“, np. Waschbecken [Waszbeken]
 • „ä“ wymawiaj jak „e“, np. Wärme [Werme]
 • „ö“ wymawiaj jak „y“, np. Lösung [Lysung]
 • „ü wymawiaj jak „u“, np. Entlülfter [Entlufter]
 • „chs“ wymawiaj jak „ks“, np. Auswechseln [Auswekseln]
 • wszystkie podwójne litery np. Mm, ss, nn czytamy jako m,s,n, Flamme [Flame], Abmessungen [Abmesungen], Badewanne [Badewane]