Arbeitsvorbereitung [arbajtsforberajtung] – przygotowanie do pracy

Ich bin Schweißer von Beruf [iś bin szwajsa fon beruf] – jestem spawaczem z zawodu

Ich schweiße…[iś szwajse…] – spawam…

Stahlkonstruktionen [sztalkonstrukcjonen] – spawam konstrukcje stalowe

Schweißverfahren[szwajsferfaren] – metoda spawalnicza

Schweißposition[szwajspozicjon] – pozycja do spawania

Elektrodenschweißen [elektrodenszwajsen] – spawanie elektrodą

Laserschweißen [laserszwajsen] – spawanie laserowe

Spiegelschweißen [szpigelszwajsen] – spawanie lustrzane

Lichtbogenschweißen [lyśtbogenszwajsen] – spawanie łukowe

Kunststoffschweißen [kunstsztofszwajsen] – spawanie tworzyw sztucznych

Fallnähte [falnejte] – spoiny pionowe

Blecharbeiten bis 5 mm[bleśarbajten bys fynf milimejta] – prace blacharskie do 5 mm grubości blachy

der Pulverdraht [pulwadraht] – drut proszkowy

Schweißen von: [szwajsen fon] – Spawanie:

 • Edelstahl -ejdelsztal –stali szlachetnej
 • Rostfreiem Stahl [rostfrajem sztal] – stali nierdzewnej
 • Schwarzstahl [szwarcsztal] –stali czarnej
 • Aluminium [aluminium] –aluminium
 • Wasserturbinenschweißen [wasaturbinenszwajsen] – spawanie turbin wodnych
 • Dünne Bleche [dyne bleśe] – cienkie blachy
 • Dicke Bleche [dike bleśe] – grube blachy
 • Dünne Rohre [dyne rore] – cienkie rury
 • Dicke Rohre [dike rore] – grube rury

Brennschneiden [brensznajden] – cięcie gazowe

Brenner [brena] – palnik

Weichlöten [wajślyten] – lutowanie miękkie

Hartlöten [hartlyten] – lutowanie twarde

Schweißroboter [szwajsroboter] – roboty spawalnicze

Ich habe… gebaut [iś habe… gebałt] – Budowałem….

 • Kessel [kesl] – kotły
 • Baumaschinen[baułmaszinen] – maszyny budowlane
 • Behälter [behelta] – zbiorniki
 • Pumpen [pumpn] – pompy
 • Fassaden[fasadn] – fasady
 • Armatur [armatur] – armaturę
 • Motoren[motoren] – silniki

Konstruktionen für Kraftwerk[konstrukcjonen fjur kraftwerk] – konstrukcje dla elektrowni

Brückenkonstruktionen[brykenkonstrucjonen] – konstrukcje mostów

Rohrleitungen[rohrlajtungen] – rurociągi

Werkzeuge[werkcojge] – narzędzia

Vorrichtungen[forriśtungen] – przyrządy

Karosserie[karoseri] – karoserię

Ich habe beim Bau von Schiffen gearbeitet [iś habe bajm bau fon szifen gearbajtet] – pracowałem przy budowie statków

Ich habe in der Werft gearbeitet und die Schiffkomponenten [iś habe in der werft gearbajtet und di szifkomponenten geszwajst] – pracowałem w stoczni i spawałem części do statków.

geschweißt

Wartung[wartung] – przegląd

Reparatur[reparatur] – naprawa

Instandhaltung[insztandhaltung] – utrzymanie ruchu

Qualitätsprüfung [kwalitejtspryfung] – sprawdzanie jakości

Qualitätskontrolle[kwalitejtskontrole] – kontrola jakości