Rozpoczynasz pracę w Niemczech? A może chcesz założyć własną firmę?
Jeśli tak – warto wiedzieć co to takiego: Steuernummer,
Steueridentifikationsnummer oraz Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Die Steuernummer (St.Nr) – Numer Podatkowy

Jest to numer, który według niemieckiego prawa podatkowego muszą posiadać zarówno osoby fizyczne – czyli np. osoby pracujące na terenie Niemiec, jak i osoby prawne – czyli np. spółki, którym z mocy prawa nadawana jest oddzielna osobowość prawna. Steuernummer jest nadawany przy pierwszym kontakcie podatnika z urzędem skarbowym i dotyczy wszystkich rodzajów podatków. Osoby prywatne otrzymują numer podatkowy automatycznie, przy złożeniu pierwszej deklaracji podatkowej.

Co jest warte podkreślenia numery podatkowe z danego urzędu są przyznawane indywidualnie, co oznacza, że w każdym Urzędzie Skarbowym osoby widnieją pod innym numerem podatkowym. Zasadniczo jest on skonstruowany w następujący sposób: ***/***(*)/***(*). Pierwsze dwie, trzy cyfry wskazują właściwy organ finansowy – urząd skarbowy, kolejne trzy numer rejonowy, czyli obszar, w którym dana instytucja się znajduje. Ostatnia część kombinacji cyfr to indywidualny numer podatnika.

Do czego będzie nam potrzebny?

Przede wszystkim do korespondencji z urzędem skarbowym oraz podczas składania rocznych deklaracji podatkowych. Numer podatkowy zmienia się w zależności od urzędu skarbowego, w którym się rozliczamy.

Die Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID lub St-ID lub BZSt-ID) – Numer Identyfikacji Podatkowej

Jest to odpowiednik polskiego NIP i jest nadawany od 2008 r. każdemu obywatelowi Niemiec. Obcokrajowcom, którzy zamierzają podjąć pracę lub założyć własną firmę
w Niemczech, przyznawany jest automatycznie.

To kombinacja 11 cyfr, która pozwala urzędom podatkowym w szybki sposób dotrzeć do najważniejszych danych osobowych takich jak: data i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, imiona, tytuły naukowe, obecne lub poprzednie adresy zamieszkania, właściwe organy finansowe oraz data śmierci.

W odróżnieniu od opisanego powyżej Steuernummer, Steueridentifikationsnummer jest nadawany jednorazowo i jest ważny przez całe życie. Informację o jego nadaniu otrzymujemy listownie, na adres zameldowania. Dzieci otrzymują numer identyfikacji podatkowej automatycznie, do trzech miesięcy po urodzeniu.
Bardzo istotną rzeczą związaną z Steueridentifikationsnummer jest to, że pracownicy, którym został on nadany zobowiązani są do rozliczenia się w danym roku podatkowym z niemieckim fiskusem.

Kolejną istotną sprawą, o której należy wspomnieć, jest to że gdy przy rozpoczęciu pracy meldujemy się na terenie Niemiec jesteśmy zobowiązani do wymeldowania się. W przypadku gdy w ciągu dwóch tygodni tego nie zrobimy poza nałożeniem kary, grozi nam to, że nasz Steuer-ID zostanie zablokowany. Oznacza to, że przy podjęciu nowego zatrudnienia na terenie Niemiec możemy zostać zaklasyfikowani do „VI” – najgorszej klasy podatkowej. Mówiąc prościej, wtedy z naszej pensji brutto zostanie pobrany najwyższy podatek.

Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy przy podpisywaniu umowy
o pracę nie przedłożymy Steuer-ID naszemu pracodawcy, mimo że został on wcześniej nadany przez niemiecki urząd skarbowy.

Jako ciekawostkę można dodać, że pracownicy, którzy pracują w Niemczech ale dojeżdżają z Polski codziennie do pracy, nie mają nadanego Steuer-ID, jeśli pracodawca w ich imieniu lub sam złożyli wniosek o opodatkowanie w ograniczonym stopniu – beschränkte Steuerpflichtigkeit. Wówczas klasyfikowani są do I klasy podatkowej.

Do czego będzie nam potrzebny?

Przede wszystkim przy składaniu wniosków, deklaracji, zawiadomień w niemieckim urzędzie skarbowym. Numer ten musimy podać podczas wypełniania corocznej deklaracji podatkowej. Pracodawcy oraz instytucje, np. kasa chorych, urząd pracy, używają naszego numeru identyfikacji podatkowej do przekazania urzędowi skarbowemu ważnych danych podatkowych.
Steueridentifikationsnummer znajduje się na naszej karcie podatkowej lub ostatnim rachunku podatkowym (decyzji podatkowej). Możemy również za pomocą formularza online:
www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steueridentifikationsnummer/ID_Eingabeformular/ID_Node.html złożyć zapytanie w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym. Odpowiedź wraz z numerem zostanie wysłana listownie na podany przez nas adres.
Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) ma zastąpić w przyszłości poprzedni (Steuernummer), ale w chwili obecnej oba numery mają moc prawną.

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-IdNr) – Numer identyfikacji podatkowej VAT

Jest on wykorzystywany jedynie do rozliczeń podatkowych przez firmy niemieckie
z innymi przedsiębiorstwami spoza Niemiec, alez krajów UE. Został stworzony,
by ułatwić współpracę na rynku europejskim i do usprawnienia regulacji podatku od towarów i usług VAT. Każdy przedsiębiorca krajów UE, który posiada swoją firmę, powinien starać się o nadanie numeru. W przypadku Niemiec jest to numer
9-cyfrowy poprzedzony literami DE.

Niemiecki system podatkowy nie jest prostym tematem ale mamy nadzieję, że Ci go przybliżyliśmy. Podejmując pracę w Niemczech pamiętaj o Steuernummer oraz Steueridentifikationsnummer i nie wyrzucaj  nigdy nadanych Ci wcześniej numerów.


Źródła:

https://www.mypolacy.de/niemcy,0/s/artykuly/steuernummer

https://punkt.media/pl/poradniki/niemcy/firma-w-niemczech-podatki/128-steuernummer-dla-firmy-a-ust-idnr

https://pracazagranica.pro/jak-zdobyc-wpis-do-niemieckiej-ewidencji-podatkowej/

http://www.hrservice-niemcy.pl/o-czym-nalezy-pamietac-przy-rozwiazaniu-umowy-o-prace-powrocie-polski/