Trzech Króli, a właściwie Święto Objawienia Pańskiego- Epifanii, przypadające na
6. stycznia, to najstarsze święto obchodzone w kościele już od IV w. po narodzeniu Jezusa. Zostało ono ustanowione na podstawie zapisu z ewangelii św. Mateusza:

“A kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy i pytali:
– “Gdzie jest ten narodzony Król Judejczyków? Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon […]”.

Mędrcy symbolizować mieli cały świat, także pogan, którzy składają pokłon Jezusowi.
Od XII w. tradycja Trzech Króli związana jest z nadreńską Kolonią. W 1164 r. abp Rainald von Dassel, kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy, przywiózł nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.
Obecnie w Niemczech dzień 6. stycznia wolny od pracy jest w trzech landach: Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Saksonii-Anhalt. W tych landach zamknięte są urzędy państwowe, a często również firmy prywatne.

Z XVI wieku pochodzi pierwsza wzmianka o kolędowaniu w Niemczech w święto Trzech Króli. Zgodnie z tradycją, dzieci przebierają się za Trzech Króli i odwiedzają domy w sąsiedztwie, zbierając datki dla potrzebujących dzieci z biednych krajów. Na drzwiach wypisują kredą skrót C+M+B i aktualny rok. Litery C, M i B nie symbolizują jednak trzech mędrców (Kacpra, Melchiora i Baltazara). Wedle jednych źródeł są skrótem łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat” czyli „Chrystus błogosławi dom”. Wedle innych natomiast, to skrót trzech biblijnych wydarzeń: pokłonu mędrców ze Wschodu (łac. „cogito” – poznaję), wesela w Kanie Galilejskiej (łac. „matrimonium”) i chrztu (łac. „baptesimus”). Tradycyjnie przebrane dzieci odwiedzają również Urząd Kanclerski i innych polityków. Kolędowanie dzieci w tym dniu jest największą w Niemczech akcją pomocy niesionej przez dzieci potrzebującym rówieśnikom na całym świecie. Ostatnio wyniosła ona aż 40 milionów euro. 6. Stycznia w Niemczech spożywa się również aromatyczne, przygotowywane według specjalnych receptur piwo bockbier.

 

Źródła:

http://niemcy.lovetotravel.pl/niemcy_swieta

http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/trzech-kroli-6-stycznia-co-za-swieto-kiedy-swietujemy-objawienie-panskie-co-oznaczaja-kmb-na-drzwiac_501278.html

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/swieto-trzech-kroli-6-stycznia-wolne-od-pracy-tak-_154574.html

https://www.mypolacy.de/niemcy,0/newsy/swieto-trzech-kroli