Od czasu wprowadzenia RODO – czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wielu z Was poczuło lekki niepokój i zawahanie, podczas zadawanego przez nas pytania:

„Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych?”

Ale czy Twoje obawy są słuszne?

Absolutnie nie !

Nowe przepisy dodatkowo sprawiły, iż Twoje dane przechowywane będą jeszcze bardziej bezpiecznie !

Dlaczego zadajemy to pytanie i czy musimy informować Cię o Twoich prawach ?
Nowe obowiązki dotyczą w znacznym stopniu zarządzania zebranymi informacjami. Gromadzenie przez nas Twoich danych wymaga poinformowania Was o tym, w jakim celu to robimy, czy będą one komukolwiek udostępniane, a także jakie w związku
z tym przysługują Ci prawa.

Samo rozporządzenie zwiększa więc w dużej mierze nacisk edukowania Was oraz uzyskiwania od Was potwierdzeń możliwości wykorzystywania danych osobowych. Twoje dane od teraz mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do konkretnych celów – w naszym wypadku są to cele rekrutacyjne – o czym jasno i klarownie Was informujemy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, pamiętaj jednak o tym, że nowe prawo pozwala Ci w każdej chwili zmienić decyzję dotyczącą gromadzonych danych osobowych. Otrzymujesz więc możliwość do tzw. „prawa do bycia zapomnianym” – co w praktyce oznacza to, iż Twoje dane zostaną
w pełni usunięte w bazie firmy, jeśli tylko wyrazisz taką chęć.

Źródła:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1121340,jak-dane-osobowe-petentow-beda-chronione-w-urzedach-rodo.html

https://odo24.pl/blog-post.rodo-najwazniejsze-zmiany-i-nowosci-infografika