Prace można świadczyć na różnej podstawie, w zależności od Pracodawcy. Najczęstszą formą zatrudnienia pracownika jest umowa o pracę oraz umowa zlecenie. Mimo, iż zakres czynności przewidziany dla pracownika może być identyczny, warto pamiętać, iż wymienione umowy różnią się od siebie nie tylko nazwą, ale przede wszystkim ważnymi kwestiami formalnymi.

Jakie są więc podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie ?

Podpisując umowę o pracę masz 100 % pewność, że obowiązują Cię przepisy Kodeksu pracy. W przypadku umowy zlecenia przepisy te, nie są już tak precyzyjne.

Obie umowy różnią się sposobem rozliczania, zakresem odpowiedzialności zatrudnionego, obowiązkami po obu stronach, jak i możliwościami zawierania
i rozwiązywania wspomnianych umów.

Coraz częściej przedsiębiorcy w dużej mierze dążą do zawarcia umowy zlecenia, zamiast umowy o pracę, ażeby uniknąć dodatkowych obowiązków, ponadto umowa zlecenie nie reguluje tak precyzyjnie praw pracownika.

W praktyce równie często zdarzają się przypadki łamania prawa i zawierania umów zlecenie o cechach charakterystycznych dla umowy o pracę. Nakreślona sytuacja, jest oczywiście bardzo niekorzystna dla pracownika, dlatego też podejmując prace, musisz znać podstawowe różnice pomiędzy obiema umowami, aby uchronić się przed popełnianymi niejednokrotnie nadużyciami.

UMOWA O PRACĘ, A UMOWA ZLECENIE:

Umowa o prace – jak sama nazwa wskazuje –  nakłada na pracownika obowiązek wykonania na rzecz pracodawcy określonej pracy, która odbywa się pod kierownictwem pracodawcy. To On właśnie wyznacza Ci również czas oraz miejsce jej wykonywania. Pracodawca ma również obowiązek wypłacenia pracownikowi stałego wynagrodzenia ( oraz ewentualnych premii czy dodatków – wcześniej ustalonych). CO WAŻNE !  Pracownik zyskuje także prawo do urlopu do innych świadczeń przewidzianych przez Kodeks pracy.

Umowa zlecenie natomiast nakłada na zleceniobiorcę obowiązek wykonania określonej czynności, za którą odpowiada. Może być ona płatna lub bezpłatna
– co różni ją zdecydowanie od umowy o pracę. Ponadto – wykonując określone zlecenie – zleceniobiorca może przekazać swoją pracę osobie trzeciej
– po uprzednim powiadomieniu zleceniodawcy – sytuacja ta jest niedopuszczalna
w przypadku umowy o pracę.

Najważniejszą jednak kwestią jest fakt, iż podpisując umowę zlecenie nie przysługują Ci przywileje, które otrzymasz po zawarciu umowy o pracę.

NIE OTRZYMASZ WIĘC:

  • urlopu wypoczynkowego
  • dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenia na czas choroby
  • ochrony przed zwolnieniem z pracy w wieku przedemerytalnym
  • okresu wypowiedzenia umowy
  • odprawy emerytalnej lub rentowej
  • ochrony kobiet ciężarnych przed wypowiedzeniem umowy

Jak wynika z powyższego porównania, najważniejsza staje się świadomość dokumentu, który podpisujesz. Znajomość praw, które Ci przysługują to klucz
do sukcesu.

Źródła:

https://www.ifirma.pl/blog/pracownicy/umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace-podstawowe-roznice.html

https://tipy.interia.pl/artykul_12523,czym-sie-rozni-umowa-zlecenie-od-umowy-o-prace,3.html