Wypadki niestety chodzą po ludziach … Nawet posiadając sprawny samochód czy przestrzegając przepisów drogowych może przydarzyć się nam kolizja czy wypadek. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak zachować się na miejscu zdarzenia? Kogo zawiadomić?

O tym już dziś…

  • Zatrzymaj się!

Po każdej kolizji czy wypadku (der Verkehrsunfall) należy się obowiązkowo zatrzymać, zgasić silnik, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i bezpiecznie opuścić pojazd. Dobrze jest ubrać wtedy kamizelkę odblaskową, by być zauważonym przez innych uczestników ruchu.

  • Udziel pierwszej pomocy!

Należy niezwłocznie sprawdzić, czy uczestnicy kolizji/wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń. W razie konieczności należy ewakuować poszkodowane osoby z pojazdu i przetransportować je w bezpieczne miejsce. W dalszej kolejności należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać niemiecką karetkę pogotowia (Krankenwagen) – nr 112 – jest to też numer alarmowy straży pożarnej
w Niemczech. Jeśli zauważymy, że urazy mogą być poważne lub gdy są ofiary śmiertelne, nie powinno się niczego ruszać, aż do momentu przyjazdu policji. Kategorycznie nie można opuszczać miejsca wypadku.

  • Zabezpiecz miejsce wypadku!

Po wypadku należy jak najszybciej ocenić czy sytuacja, do jakiej doszło może się pogorszyć i podjąć działania zapobiegawcze. Trzeba pamiętać o bezwzględnym ustawieniu trójkąta ostrzegawczego. Jeśli kolizja/wypadek nie są poważne, nie ma osób poszkodowanych
i nie ma wątpliwości co do ustalenia winnego, należy jak najszybciej zjechać na pobocze, by nie utrudniać ruchu innym kierowcom.

  • Sporządź protokół z wypadku!

Jeśli istnieje możliwość wypełnienia sprawozdania z wypadku z pozostałymi uczestnikami należy to zrobić podając dane dotyczące pojazdu, zdarzenia i osób w nim uczestniczących.

  • Wezwij policję!

Jeśli doszło do poważnej kolizji/wypadku należy wezwać policję (Polizei) – numer alarmowy 110 (ewentualnie, jeśli jest to stłuczka czy kolizja, w której nikt nie odniósł obrażeń nie mamy takiego obowiązku). Zanim jednak zjawi się policja należy zanotować dane uczestników wypadku i ewentualnych świadków, numery rejestracyjne samochodów, numer polisy ubezpieczeniowej, nazwę zakładu ubezpieczeniowego. Dobrze jest zrobić zdjęcia zarówno samochodu jak i miejsca zdarzenia.

Ważne! Kierujący pojazdami mają obowiązek wzajemnego podania sobie swoich danych!

Trzeba też pamiętać, by zabrać od policji jeden egzemplarz notatki/formularza dotyczącego zdarzenia (trzeba je dokładnie przeczytać, a jeśli jest dla nas coś niezrozumiałego nie podpisywać i skonsultować się z osobą, która lepiej zna język niemiecki bądź samego tłumacza). Warto również zanotować nazwisko i stanowisko policjanta.

Ważne! Nie należy podpisywać tzw. potwierdzenia winy (Schuldbekenntnis), jeśli treść spisanych dokumentów jest dla nas nieznana lub gdy nie zgadzamy się z zarzucaną nam winą!

  • Wezwij pomoc drogową!

Niesprawny technicznie pojazd po wypadku powinien być przetransportowany przez najbliższą pomoc drogową do najbliższego warsztatu samochodowego lub na parking. Pomoce drogowe działające w Niemczech zazwyczaj żądają natychmiastowej zapłaty za usługę, jednak pojazd można odtransportować na plac pomocy drogowej (co niestety też jest odpłatne). Jeśli wypadek zdarzył się
nie z naszej winy przysługuje wtedy zwrot kosztów holowania (trzeba jednak posiadać fakturę, która potwierdzi korzystanie z usług pomocy drogowej).

  • Co dalej?

W przypadku niezawinionej szkody po wypadku na terenie Niemiec poszkodowany ma prawo zlecić wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawczej, która ma służyć ustaleniu wysokości szkody i zabezpieczeniu materiałów dowodowych, wybranemu przez siebie rzeczoznawcy samochodowemu (rzeczoznawcy techniki samochodowej z Niemiec za wykonywane usługi zazwyczaj żądają zapłaty
z góry).

W przypadku szkody zawinionej – o ile posiadane jest ważne ubezpieczenie Autocasco – najlepiej jest zwrócić się bezzwłocznie do swego towarzystwa ubezpieczeniowego o konsultację, gdyż aktualna polisa AC pozwala na likwidację szkód powstałych w pojeździe.

W przypadku kolizji czy wypadku komunikacyjnego w Niemczech pojazd zarejestrowany w Polsce, a uszkodzony na terenie Niemiec często nie musi być transportowany do Polski celem wykonania niezbędnej opinii technicznej, gdyż jest to być zbyt kosztowne.

Każdemu poszkodowanemu Polakowi w Niemczech przysługuje także prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej niemieckiego adwokata, który zna niemieckie prawo, i który będzie reprezentował swego polskiego Klienta w procedurze likwidacji szkody,
co przyczynia się do uzyskania przez poszkodowanego w możliwie najkrótszym czasie odszkodowania (das Schmerzensgeld) za wypadek w Niemczech.

Ważne! W Niemczech, jak i w Polsce obowiązuje zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczalni odszkodowania za poniesione szkody.

Zatem życzymy Wam szczęśliwych i bezpiecznych podróży!

 

Źródła:

www.motoexpert.com.pl

http://adwokat-niemcy.pl/wypadek-w-niemczech.html

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-stluczka-kolizja-nie-panikuj,1966885,4199